Nəsir Sadıqzadə

Kinotap-da filmlər:

1

Füzuli, Gəncə, İrəvan, Sumqayıt, Xankəndi teatrlarında quruluşçu rejissor və baş rejissor işləyib. Ömrünün son iyirmi ilində, əsasən, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. İstedadlı rejissor 1970- 1973-cü illərdə Naxçıvan DMDT-də baş rejissor işləyib. Burada Bəxtiyar Vahabzadənin "Yağışdan sonra" (27 dekabr 1972), İlyas Əfəndiyevin "Məhv olmuş gündəliklər" (29 aprel 1973), Sergey Mixalkovun "Xərçənglər" (29 may 1982) pyeslərinə quruluş verib.

Vəzifə Aktyor